+977-1-4791963 , 4790201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np

NEFSCUN SACCOS MANAGERS CLUB

Sudurpaschim Province

Chhabilal Jaishi

Chhabilal Jaishi

Province Coordinator

9858425743

Janakalyan SACCOS

janakalyan2069@gmail.com

Sher Bahadur Bogati

Sher Bahadur Bogati

Member

9848415925

Ekata Pragatishil SACCOS

ektapratishil@gmail.com

Tekraj Lekhak

Tekraj Lekhak

Member

9848713399

Jiwan Jyoti SACCOS

shshskari.jeewenjyoti@gmail.com

Sushma Chaudhary

Sushma Chaudhary

Member

9800644232/9863245599

Kalgi SACCOS

kalgi.saccos@gmail.com

 

Buddhiram Chaudhary

Buddhiram Chaudhary

Member

9848533605

Prabhat SACCOS

prabhatsahakari@yahoo.com