+977-1-4791963 , 4790201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np

Regular Training

उच्चस्तरीय

 1. सञ्चालकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUDCC) (४ दिन)
 2. सञ्चालकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUDCC) (६ दिन)
 3. ऋण अधिकृतहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CULCC) (३ दिन)
 4. आवासीय लेखासुपरिवेक्षण समितिको क्षमता अभिमृद्धि तालिम (CUACC) (२ दिन)
 5. व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUMCC) (५ दिन)
 6. आवासीय संस्थागत विकास तालिम/रणनितिक योजना निर्माण (३ दिने)
 7. साकोसमा शुसासन स्तरकोे उत्कृष्टता (Credit Union Label of Excellence in Governance-CULEG) तालिम (३ दिने)
 8. प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन (५ दिने)
 9. शिखर गोष्ठीहरु (अन्तराष्ट्रिय, साकोस समिट, व्यवस्थापन, लेखा)
 10. राष्ट्रिय गोष्ठीहरु (महिला, उद्यम र युवा)

मध्यमस्तरिय

 1. वस्तु तथा सेवाहरुको निर्माण कार्यशाला गोष्ठी (Product Designing Training) (३ दिन)
 2. पल्स अनुगमन प्रणाली तालिम (३ दिन)
 3. वित्तीय व्यवस्थापन तालिम (३ दिन)
 4. ऋण व्यवस्थापन तालिम (३ दिन)
 5. जोखिममा आधारीत आन्तरीक लेखा परिक्षण तालिम (३ दिन)
 6. सम्पत्ति सुद्घीकरण निवारण र कोपोमिस (२ वा ३ दिन)
 7. लेखामान (Chart of Account) तालिम (३ दिन)
 8. Basic Level Excel Training (३ दिन) 

आधारभुत

 1. नविनतम नेतृत्व विकास/संचालकहरुको क्षमता विकास आधारभूत तालिम (Adv. Leadership Development/BOD Capacity Enhancement Training) (२ दिन)
 2. भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन तालिम (२ दिन)
 3. ऋणको कानुनी प्रक्रिया तथा धितो मुल्यांकन तालिम (२ दिन)
 4. वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम (२ दिन)
 5. सञ्चालन तथा कानुनी जोखिम व्यवस्थापन तालिम (२ दिन)
 6. अग्रभागका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तालिम (Frontline Employee Capacity Enhancement Training) (२ दिन)
 7. मानव श्रोत व्यवस्थापन तालिम (संगठनात्मक व्यवहार) (२ दिन)
 8. तरलता व्यवस्थापन तालिम (१ दिन)
 9. वित्तीय परामर्श तालिम (२ दिन)
 10. उत्कृष्ट सदस्य हेरचाह/सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापन तालिम (२ दिन)
 11. जनसम्पर्क तथा बजारीकरण सीप तालिम (२ दिन)
 12. बजार प्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास तालिम (२ दिन)
 13. सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तालिम (Service Center Management Training) (२ दिन)
 14. जाली नोट पहिचान तथा नगद परिचालकहरुको (Teller) क्षमता विकास तालिम (२ दिन)
 15. कर योजना (Tax Planning) तालिम (२ दिन)
 16. व्यवसाय निरन्तरता योजना (BCP) तालिम (२ दिन)
 17. ऋण परामर्श तालिम (१ दिन)
 18. कोष व्यवस्थापन तालिम (१ दिन) 

प्रमाणिकरण

 1. सहकारी व्यवस्थापक कोर्ष
 2. रिसेप्सनिस्ट कम क्यासियर कोर्ष
 3. वचत तथा ऋण परिचालन कोर्ष

फोनः ०१ –४७८०२०१ || एक्स्टेन्सन : २०२
इमेलः trainingcentrenefscun@gmail.com