+977-1-14791963 , 4780201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संघका कार्यालयहरुमा रिक्त रहेको विभिन्न पद तथा तहहरुको मिति २०७८ कार्तिक ७ र ८ गते भौतिक तथा अभौतिक रुपमा सञ्चालन गरिएको छनौट परिक्षामा देहायको नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

नतिजा डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस