+977-1-14791963 , 4780201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np

यस संघद्वारा मिति २०७८ कार्तिक ४ र ५ गते काठमाडौको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको र ६ र ७ गते भौतिक र अभौतिक रुपमा सञ्चालन गरिएको छनौट प्रक्रियामा देहायको नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

नतिजा डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस